13 Aralık 2014

DemirDöküm Neva arıza kodları

Neva kombi F1 Arıza Kodu : Aşırı ısınma termostat problemi. Neva kombi F2 Arıza Kodu : Sıcak su sensör sorunu. Neva kombi F3 Arıza Kodu : Isıtma devresi sensör arızası. Neva kombi F4 […]
13 Aralık 2014

Demirdöküm Themafast kombi arıza kodu

Themafast F01 Ve F04 : Themafast Kombide Beliren F01 Ve F04 Arıza Kodlarının Açıklaması Kombinin Ateşleme Yapmaması Yani Kombiye Gaz Gelmemesidir. Bu Durumda Vanaların Kontrolünü Yapmalı […]
13 Aralık 2014

Demirdöküm Vinto kombi arıza kodları

F01 Ve F04 Arıza Kodu : Vinto Kombide Her İki Uyarı Kodu Da Aynı Açıklamayı Taşır. Bu Uyarı Kodlarının İkisi De Kombide Ateşleme Olmadığını Belirtmektedir. Bu […]
13 Aralık 2014

Demirdöküm Nitron kombi arıza kodları

Nitron F1 Arıza Kodu : Nitron Kombide Sıkça Karşılaşılan F1 Arıza Kodunun Açıklaması Kombinin Limit Termostatın Da Sorunun Olmasıdır. Kısacası Aşırı Isınma Meydana Gelmiş Bu Nedenle […]
13 Aralık 2014

Demirdöküm Millenium Plus arıza kodları

Milenyum F1 Ve F4 Arıza Kodu : Milenyum Plus Kombide Hem F1 Hem De F4 Arızası Ateşleme Başarısızlığını Belirtmektedir. Kombi Ateşlemeyi Sağlamadığından Dolayı Randıman Almanız İmkânsızdır. […]
13 Aralık 2014

Demirdöküm İsofast arıza kodları

İsofast F01/F04 Arıza Kodu : İsofast Kombinin Ateşleme Başarısızlığı Yaptığını Belirten Hata Kodudur. Cihazın Ateşlemeyi Yapmaması Sebebi İle Cihazdan Verim Alınamaz. Bu Durumda İyonizeysen Sorunu Var […]